vizualizace, pohled západní

Objekt rodinného domu prošel celkovou rekonstrukcí. V rámci této rekonstrukce jsem navrhl také přístavbu k domu. Účelem bylo vybudovat oddělenou bytovou jednotku (vejminek 2+kk), dvojgaráž, sklad a letní kuchyni. Základními východisky návrhu bylo nezastínit stavající objekt a to především pokoje v 1. NP, zachovat výhled z domu a jeho propojení se zahradou a také zachovat soukromí jak pro bydlení ve stávajícím domě, tak i pro bydlení v nově vzniklém vejminku. Navrhl jsem objekt o půdorysných rozměrech 6,1 x 22,9 m, přiléhající ke stávajícímu domu a k hranici sousední parcely. Tak zůstala zachována maximální možná plocha dvoru. Výzvou bylo zachování soukromí ve vejminku, zajištění dostatečného přísunu denního světla, vytvoření přiléhající venkovní pohledově kryté terasy a zaručení dostatečného výhledu z obytného prostoru vejminku. Řešení se naskytlo ve vsunutí plochy terasy mezi obytný prostor a ložnici. Přísun světla a výhled byl podpořen zkosením obvodové stěny ložnice. Za vejminek byla situována garáž se skladem a nejdále do zahrady pak letní kuchyně s krbem. 

vizualizace, pohled jihozápadní

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU