Stavební parcela a kontext okolí.

Parcela se nachází v okrajové části obce Habrovany, v ulici tvořené zástavbou stávajících rodinných domů, které jsou postaveny jako samostatně stojící, řadové, i jako dvojdomy. Počtem podlaží se tyto domy liší. Od jednopodlažních, až po třípodlažní domy. Střechy mají ploché s minimálním spádem, sedlové, valbové, polovalbové i pultové. Ulice je vymezena směsí hmot rodinných domů různých tvarů, výšek, barev a stáří. V ulici zůstává jednotné funkční využití - bydlení v rodinných domech. Zůstává také podobné měřítko staveb. Hmota celého souboru řadových domů je členěna jejich vzájemným půdorysným i výškovým posunem.
Na stavební parcele v místě zamýšlené stavby byl situován dům vystavěný v 60. letech. Tento dům byl postaven jako dvoupodlažní, částečně podsklepený s obytným podkrovím a s polovalbovou střechou. Dům odpovídal svojí dispozicí i členěním standardu bydlení v té době.

Vizualizace, pohled jihovýchodní

Rekonstrukce či novostavba

Před zahájením architektonické studie bylo zvažováno stávající rodinný dům zachovat a provést celkovou rekonstrukci. Výsledkem měl být dům splňující současný vyšší standard výstavby z hlediska stavebně technického i z hlediska dnešních požadavků na bydlení v rodinném domě. Přestavěný dům měl být vyšší, kapacitně větší, a tím tvarově i dispozičně jiný. Tento záměr se vylučoval s prostorovým uspořádáním konstrukce střechy, se statickými vlastnostmi trámového stropu nad prvním podlažím i s umístněním a tvarem schodiště. Tyto konstrukce by bylo nutné odstranit a z původního domu by zůstalo pouze obvodové zdivo prvního podlaží. Nové řešení by se nutně promítlo do plošně jiného, většího zatížení původních základů. Přípravné práce pro zahájení architektonických a projekčních by zahrnovaly stavebně technickém průzkumu základových konstrukcí, tedy provedení sond, a posouzení. Tím by byla potvrzena či vyvrácena možnost dům navrhnout na starých, možná nově zpevněných základových konstrukcích. Po demoličních pracích,v počátku stavby by pak došlo k sanaci zdiva a základů, vytvoření nových hydroizolací v stávajících konstrukcích, bourání nových otvorů v nosných zdech. Po zvážení proveditelnosti a sovisející ekonomické smysluplnosti takové stavby bylo rozhodnuto o demolici celého objektu včetně sklepního prostoru a přilehlých základových konstrukcí.

Vizualizace, pohled severozápadní

Novostavba vily

Nový objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený s přilehlou garáží. Je vystavěn na nově upravené ploše, která se uvolnila po demolici starého domu. Byl zasypán původní sklep a následně  vytvořena únosná podkladní plocha pro nový dům.

Stavbu definují tvarově jednoduché kompaktní hmoty. Jednopodlažní garáž pro dvě osobní vozidla s průjezdem do dvora a dvoupodlažní obytná část propojena vnitřním schodištěm.
Přístup či příjezd garáži a hlavnímu vstupu zajišťuje sjezd s přístupovým chodníkem. Tato zpevněná plocha slouží i jako odstavné parkovací stání. Přes zádveří a vnitřní komunikaci jsou pak přístupné koupelny, prádelny, prostory technického zázemí, toaleta, schodiště a pracovna. Dominantu v dispozici prvního nadzemního podlaží tvoří obytný prostor s obývacím pokojem jídelnou a kuchyní. Ke kuchyni přiléhá spíž. Demolicí stávajícího objektu se otevřel prostor pro situování úrovně 1. nadzemního podlaží do úrovně okolního terénu a propojit obytný prostor, terasu a zahradu v jedné výškové úrovni. Tento požadavek také hrál nemalou roli při rozhodování o rekonstrukci či novostavbě. Do druhého nadzemního podlaží jsou umístěny dětské pokoje a oddělené prostory koupelny a toalety. Ložnice je propojena se šatnou a vlastní koupelnou.
Půdorys 1. NP
Půdorys 1. NP
Půdorys 2. NP
Půdorys 2. NP
Řez A-A
Řez A-A
Pohled Jihozápadní
Pohled Jihozápadní
Pohled Jihovýchodní
Pohled Jihovýchodní
Pohled Severovýchodní
Pohled Severovýchodní
Pohled Severozápadní
Pohled Severozápadní
ZPĚT NAHORU