Za každou zrealizovanou stavbou stojí celý tým partnerů. Těch, kteří se podílejí na zhmotnění vize v různých fázích průběhu. Já jako architekt nejraději pracuji na architektonických návrzích či studiích. Technické řešení stavby mi však také není lhostejné, úzce souvisí se samotným návrhem. Komunikaci s úřady se nevyhýbám, projít se po stavbě a zkontrolovat její průběh mě baví a považuji za důležité.
Architekt Marek Bartoš v černém triku. Brýle s černými kulatými obroučky. Portrét.