Stávající stav

Objekt zázemí klubu je situován v bezprostřední blízkosti hřiště. Vizuální dominantou objektu je předsazený celoplošně prosklený prostor klubovny. Prosklená místnost s nezastřešenými venkovními ochozy tvoří vyvýšené hlediště.
Vstup do prostoru klubovny ve 2. nadzemním podlaží je umožněn jak z interiéru budovy vnitřním schodištěm tak i z venkovních ochozů přístupných vnějšími nezastřešenými schodišti. Půdorysné rozměry místnosti jsou 10,4 m x 5,4 m.    Celková plocha místnosti včetně výklenků je 62 m2. Strop je tvořen pultovou střechou objektu a světlá výška místnosti se pohybuje v rozmezí 3,2 m - 3,7 m.  
Záměr zadavatele a návrh

Návrh interiéru klubovny vychází z požadavků zadavatele na vytvoření reprezentativního prostoru klubovny v objektu zázemí Rugby klubu Vyškov. Cílem je vytvořit zázemí pro setkávání činovníků klubu, sportovců, veřejnosti, hostů klubu i města Vyškova. Zařízení a mobiliář je uzpůsoben tak, aby v různých konfiguracích vyhovoval potřebám jednotlivých událostí konajících se v areálu hřiště a dále rozšiřoval možnosti využití místnosti. Místnost bude sloužit jako prostor pro schůze klubu, zázemí pro hosty sportovních událostí, pro pořádání dětských dnů. Dále bude sloužit pro členy klubu a jeho přátele jako místo pro rauty, oslavy, setkání spojená se sledováním sportovních přenosů a pro další události.  
DESKA CTI
V místnosti je počítáno s plochou pro desku cti, zobrazující jména významných členů klubu, s deskou letopisně zaznamenávající mistrovské tituly získané klubem, s plochami pro umístění trofejí a pohárů. Místnost tak bude sloužit k prezentaci dlouholeté tradice rugby ve Vyškově a úspěchů klubu.

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU