DISPOZICE BYTU 

Byt se nachází v bytovém domě ve 3. nadzemním podlaží. Dům pochází z počátku 20. století. Tomu odpovídala i původní dispozice členěná na jednotlivé místnosti a byt postrádal i samostatnou koupelnu. Ta byla řešena v původní dispozici pouze jako výklenek za plentou v kuchyni. Adaptovat tuto dispozici na dnešní standard bydlení bylo nemožné bez většího zásahu do konstrukcí a to i nosných. Došlo k odstranění několika příček, byly vybourány otvory do nosných zdí a naopak jiné byl zazděny. Kompletní výměnou prošla i skladba podlahy od záklopu až po nášlapnou vrstvu. 
Návrh interiéru bytu ve Vyškově. Kuchně. Marek Bartoš.
Rekonstrukce bytu. Pohled na Kuchň. Marek Bartoš, Vyškov
Vybourání vstupu na terasu. Návrh rekonstrukce bytu ve Vyškově. Marek Bartoš
Barový pult. Kuchyně. Rekonstrukce bytu. Vyškov. Marek Bartoš
SONDY, STATIKA 

Na základě zaměření stávajícího stavu, sond do konstrukcí a architektonické studie byl vypracován projekt pro stavební povolení.
rekonstrukce bytu a design interiéru. Marek Bartoš
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, ELEKTRICKÉ ROZVODY, VYTÁPĚNÍ 

Nejen z důvodu změny dispozice, ale i z důvodu již nevyhovujícího technického stavu došlo ke kompletní výměně všech technických instalací. Nově byl vyvložkován komín, byt dostal vlastní kondenzační kotel se zásobníkem teplé vody. 

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU