DISPOZICE BYTU 

Byt se nachází v bytovém domě ve 3. nadzemním podlaží. Dům pochází z počátku 20. století. Tomu odpovídala i původní dispozice členěná na jednotlivé místnosti a byt postrádal i samostatnou koupelnu. Ta byla řešena v původní dispozici pouze jako výklenek za plentou v kuchyni. Adaptovat tuto dispozici na dnešní standard bydlení bylo nemožné bez většího zásahu do konstrukcí a to i nosných. Došlo k odstranění několika příček, byly vybourány otvory do nosných zdí a naopak jiné byl zazděny. Kompletní výměnou prošla i skladba trámového stropu od záklopu až po nášlapnou vrstvu. 
SONDY, STATIKA 

Na základě zaměření stávajícího stavu, sond do konstrukcí a architektonické studie byl vypracován projekt a statické posouzení. 
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, ELEKTRICKÉ ROZVODY, VYTÁPĚNÍ 

Nejen z důvodu změny dispozice, ale i z důvodu již nevyhovujícího technického stavu došlo ke kompletní výměně všech technických instalací. Nově byl vyvložkován komín, byt dostal vlastní kondenzační kotel se zásobníkem teplé vody. 

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU