Architektonická studie z roku 2012. Dům byl navržen na místě původního domu, který již nebylo možné ze stavebně - technického hlediska přizpůsobit soudobým požadavkům na výstavbu. Stavební parcela se nachází v hustě zastavěné ploše města a vzhledem k neveliké zastavitelné ploše bylo jasné, že se bude jednat o dvoupodlažní dům. Administrativní budova na protější straně ulice má čtyři plnohodnotná nadzemní patra. Sousední domy pak tři a dvě patra. Všechny tyto domy jsou navíc posazené na sklepním, neúplném patře. Dvě plnohodnotná patra navrženého domu tak alespoň částečně reagují na výškově převýšenou druhou stranu ulice. Dům také nebylo v úmyslu koncipovat v duchu tradiční architektury domů v sousedství, vesměs pocházejících ze začátku 20. století. Architekturou a pojetím se vymyká tradiční architektuře sousedních domů a jednoznačně dává najevo odlišný přístup k pojetí architektury soudobého městského řadového domu. Bílé fasády doplňuje obklad z cortenu. Ten je navržen na fasádu garáže (včetně vrat) a jako opláštění přístavku s nikami na nádoby na odpad. Corten je použit i na rám či zvýraznění okna na uliční a zahradní fasádě. 
  Bílá fasáda doplněna obkladem z  Cor-tenu. Velké okno do pracovny a malé okénko do koupelny. Malý, energeticky úsporný dům.
Dům je navržen na nevelké parcele. Půdorysně zhruba kopíruje polohu původního domu. Garáž je navržena na původně nezastavěné ploše dvora. V zahradě je navrženo kryté posezení, které navazuje na obytný prostor v 1. nadzemním podlaží.  
  Velké okno do ložnice a posuvný HS portál na terasu. Terasa je kryta střechou a součástí je i cihlový krb.
Obytný prostor. Místo pro setkávání. Propojen se zahradou, přístupný ze zádveří domu i z prosvětlovacího nezastavěného pásu mezi domem a garáží. Původní dům byl vystavěn z plných pálených cihel. Očištěné původní cihly by mohly znovu posloužit jako materiál na některé prvky nového domu. V exteriéru jsem navrhl jejich použití na pochozí plochy kolem domu (přístupový chodník s odstavným parkovacím místem před domem a pochozí plochy v zahradě), a na venkovní krb. V interiéru jsou tyto cihly užity na dělící prvek mezi kuchyní a obývacím pokojem a také na komínové těleso, které prostupuje otevřeným schodišťovým prostorem. 
Dispozice - půdorys prvního podlaží.
Dispozice - půdorys druhého podlaží.
Schodiště do druhého patra. Bílá cementotřísková deska tvoří zábradlí.
Obytnému prostoru dominuje cihlový obklad zdi. Zde je umístěna televize a je do ní zakomponována krbová vložka i knihovna.
Jídelna s kuchyní. Oddělena od obývacího pokoje tělesem komína. Do čela "příčky"  je zakomponovaná knihovna. Část kuchyňských skříní je umístěna do prostoru pod schodiště. 
Cihlový obklad a tmavé dřevo na podlaze. Bílá kuchyňe v lesku a bílý jídelní stůl se židlemi.
Surové a přírodní materiály. Dřevěná střecha domu a přiznané betonové zdivo Betong.

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU