Architektonická studie z roku 2012. Dům byl navržen na místě původního domu, který již nebylo možné ze stavebně - technického hlediska přizpůsobit soudobým požadavkům na výstavbu. Stavební parcela se nachází v hustě zastavěné ploše města a vzhledem k neveliké zastavitelné ploše bylo jasné, že se bude jednat o dvoupodlažní dům. Administrativní budova na protější straně ulice má čtyři plnohodnotná nadzemní patra. Sousední domy pak tři a dvě patra. Všechny tyto domy jsou navíc posazené na sklepním, neúplném patře. Dvě plnohodnotná patra navrženého domu tak alespoň částečně reagují na výškově převýšenou druhou stranu ulice. Dům také nebylo v úmyslu koncipovat v duchu tradiční architektury domů v sousedství, vesměs pocházejících ze začátku 20. století. Architekturou a pojetím se vymyká tradiční architektuře sousedních domů a jednoznačně dává najevo odlišný přístup k pojetí architektury soudobého městského řadového domu. Bílé fasády doplňuje obklad z cortenu. Ten je navržen na fasádu garáže (včetně vrat) a jako opláštění přístavku s nikami na nádoby na odpad. Corten je použit i na rám či zvýraznění okna na uliční a zahradní fasádě. 

vizualizace, pohled západní 

vizualizace, pohled západní 

Dům je navržen na nevelké parcele. Půdorysně zhruba kopíruje polohu původního domu. Garáž je navržena na původně nezastavěné ploše dvora. V zahradě je navrženo kryté posezení. Navazuje na obytný prostor v 1. nadzemním podlaží.  

vizualizace, pohled jižní 

Obytný prostor. Místo pro setkávání. Propojen se zahradou, přístupný ze zádveří domu i z prosvětlovacího nezastavěného pásu mezi domem a garáží. Původní dům byl vystavěn z plných pálených cihel. Očištěné původní cihly by mohly znovu posloužit jako materiál na některé prvky nového domu. V exteriéru jsem navrhl jejich použití na pochozí plochy kolem domu (přístupový chodník s odstavným parkovacím místem před domem a pochozí plochy v zahradě), a na venkovní krb. V interiéru jsou tyto cihly užity na dělící prvek mezi kuchyní a obývacím pokojem a také na komínové těleso, které prostupuje otevřeným schodišťovým prostorem. 

vizualizace, interiér, obytný prostor 1. NP

vizualizace, interiér, obytný prostor 1. NP

Jídelna s kuchyní. Oddělena od obývacího pokoje tělesem komína. Do čela "příčky"  je zakomponovaná knihovna. Část kuchyňských skříní je umístěna do prostoru pod schodiště. 

vizualizace, interiér, kuchyně 1. NP

vizualizace, schodiště 2. NP

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU