Stavební parcela

Stavební parcela se nachází v katastrálním území Dědice u Vyškova, v obci Hamiltony. V severovýchodní části parcely se nacházel původní vesnický řadový dům. Plocha pro výstavbu nového domu je definována šířkou parcely mezi stávajícími sousedními domy. Parcela je v celé délce rovinatá, přístup do zahrady je možný i z druhé strany po nezpevněné cestě. Nový dům tak může bezezbytku opět doplnit vzniklou proluku v uliční řadě a tím ráz stávajícího souboru řadových domů. Z územního plánu nevyplývají žádné požadavky, které by odporovaly novému záměru. Spolu s dostupností inženýrských sítí a možnosti napojení na místní komunikace se parcela jeví pro výstavbu nového domu jako poměrně bezproblémová.
Novostavba rodinného domu. Návrh domu vychází z  vesnického charakteru okolí.

Vizualizace, pohled ze zahrady 

Moderní nízkoenergetický rodinný dům s bílou fasádou postavený v proluce.

Fotografie, Pohled z ulice 

Návrh nového domu.
Záměrem bylo vytvořit dům svým tvarem zapadající do stávající řadové zástavby, využít dnešních materiálů a stavebních technik a volně se inspirovat v tvarech a prvcích starých vesnických domů. Vznikl dům výrazově jednoduchý, kompaktního tvaru, dvoupodlažní s obytným podkrovím a se sedlovou střechou. Díky vysoké nadezdívce je obytná plocha podkroví plně využitelná a díky tvaru střechy a posunu hřebene blíže zahradní fasádě je dům do zahrady v podstatě plně dvoupodlažní. Okna do obytných místností jsou umístěna záměrně do plochy fasády, nikoliv do šikmé střešní plochy. Barevné řešení domu je inspirováno odkazem starých vesnických domů a jejich vápnem nalíčené světlé fasády. S ohledem na životnost byla na novém domě použita běžně dnes realizovaná probarvená fasádní omítka. Použití tmavé střešní krytiny mohlo být inspirováno tmavými doškovými, či šindelovými střešními krytinami. Nejen z důvodu požární bezpečnosti je na domě místo šindele použita betonová střešní taška. Dřevěné rámy výplní otvorů zcela korespondují s tradičním materiálem dříve používaným, do domu však byly osazeny okna s trojsklem konstrukčně zcela odlišné od historických kastlových oken. Skládané kamenné základové konstrukce nahradily fóliové hydroizolace a beton. Tvarově stále keramické bloky nového zdiva nahradily nepálené cihly původního domu. Zdá se že dřevo se uplatňuje stále poměrně bezproblémově na konstrukci krovu. Tvarové uspořádání prvků v moderním krovu je jiné, hraněné masivní trámy a další prvky krovu nahrazují lepené konstrukční hranoly.

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU