Uliční fasáda vily v historizujícím stylu
Dům vznikl na základě “plánů na postavení rodinného domu P. T. pana J.U.Dra. V. Skřivánka  Adv. ve Vyškově” z roku 1903. Plány byly vypracovány Františkem Peškem, stavitelem ve Vyškově. Stavba byla dle vročení na fasádě dokončena roku 1904.
Uliční fasáda - nárožní věž, návrh rekonstrukce domu
Záměrem je kompletní rekonstrukce s obnovou a zachováním původních architektonických hodnot stavby a její doplnění o nové prvky tak, aby bylo možné 118 let starý dům využívat v rámci soudobých požadavků na užívání. Fasády domu budou obnoveny v jejich původní vizuální podobě. Bude zbourána nehodnotná přístavba (zazdění verandy ze 70. let minulého století), čímž dojde k obnovení symetrického tvaru nejzdobnější vstupní fasády, které dominují tři pilíře nesoucí vstupní portikus s korunní římsou a balustrádami. Původní veranda s honosným a daleko do dvora vybíhajícím schodištěm nebude v původní podobě obnovena. Vznikne zde však schodiště nové, jako odkaz původního řešení. Toto schodiště je částečně zapuštěno do obrysu stavby a umožňuje tak využít plochu dvoru jako pojízdnou plochu pro osobní automobily. Ve dvoře je nutné vytvořit odstavná a parkovací stání pro uživatele stavby. Pojízdné plochy budou dlážděny. Materiálové řešení a samotný dekor dotváří dvůr náležící k městské vile. První i druhé nadzemní podlaží budou obsahovat byty. Prostory podzemního podlaží budou využity jako skladovací plochy náležící k bytům a jako technické zázemí objektu.   
Dvorní fasáda. Návrh nového schodiště.
Architektonická studie - Původní plány a řešení nové dispozice. Vila ve Vyšvkově.

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU