Stávající objekt

Stávající nárožní objekt na ulici Tyršova přiléhá k rodinným domům. Ty jsou postaveny jako jednopodlažní se sedlovou střechou. Společně tvoří řadovou uliční zástavbu. V ulici Tržiště se vedle stávajícího objektu nachází proluka a následně sousední dům, který pak dále navazuje na víceméně nepřerušenou uliční řadu rodinných domů. Předmětný stávající objekt je postaven jako podsklepený dvoupodlažní. Neobytná půda je kryta valbovou střechou. V současné době je dům využíván jako sídlo firmy. V prostorech prvního a druhého nadzemního podlaží se nachází prostory sloužící jako kanceláře.
Návrh nástavby a přístavby domu. Uliční fasáda. Marek Bartoš, Vyškov
Návrh nástavby a přístavby domu

Přístavba i nástavba jsou funkčně určeny k rodinnému bydlení. Jedná se o jednu novou bytovou jednotku s garáží. Nová přístavba je zasazena do proluky. Je navržena jako třípodlažní, přičemž třetí nadzemní podlaží je navrženo jako podkroví. Přiléhající stávající objekt je nadstavěn a je nově navržena šikmá střecha, tvarově i materiálově obdobná jako na přístavbě. Prostřednictvím nové nástavby tvořenou šikmou střechou s výraznými vikýři je stávající objekt výrazově sjednocen s novou architektonicky moderněji pojatou přístavbou. Výška hřebene střechy je stejná na přístavbě i na nástavbě. Nezastavěná plocha dvora slouží jako okrasná zahrada a částečně jako druhé odstavné parkovací místo pro vozidlo.
Návrh nástavby a přístavby domu. Uliční fasáda. Marek Bartoš, Vyškov
Návrh nástavby a přístavby domu. Uliční fasáda. Marek Bartoš, Vyškov
Vnitřní dispozice domu

V prvním nadzemním podlaží přístavby se nachází vstup do domu. Ze zádveří je přístupná stávající i nová část objektu. Kromě tohoto společného vstupu se v prvním podlaží nachází příruční sklad přístupný ze dvora a garáž přístupná z ulice. Vertikální propojení objektu zajišťuje schodiště ve stávající části objektu. Každé podlaží nového bytu je přístupné i pomocí osobního výtahu. Výtah slouží pouze pro potřeby obyvatel bytu.

Ve druhém nadzemním podlaží přístavby jsou navrženy obytné pokoje s koupelnou a samostatné WC. Tyto prostory navazují na chodbu, která je přístupná výtahem a vnitřním schodištěm bytu. Toto schodiště propojuje druhé a třetí nadzemní podlaží.

Do třetího podkrovního podlaží je situován obytný prostor s kuchyní, jídelnou a obývacím prostorem. Dále ložnice se samostatnou koupelnou a WC, šatna a venkovní terasa. Třetí podlaží je přístupné ze schodiště ve stávajícím domě a z výtahu situovaném v přístavbě.

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU