Návrh dvou dvojdomů na svažitém pozemku s výškovým převýšením 22 metrů. Pro návrh byly vytvořeny dva typy domů. Jeden typ domu je navržen pro severní (dolní) část parcely, kde spolu se zdcadlově otočeným "dvojčetem" vytváří první dvojdům. Druhý typ domu je navržen pro jižní (horní) část parcely, kde stejně jako v předešlém případě tvoří dva vůči sobě zrdrcadlově otočené domy druhý dvojdům. Jedinečnost vesnického prostředí s individuálním přístupem k zástavbě se odráží odlišným pojetím fasád. 
první dvojdům, vizualizace, pohled severozápadní

první dvojdům, vizualizace, pohled severní

druhý dvojdům, vizualizace, pohled jižní
Oba dvojdomy jsou koncipovány se čtyřmi obytnými místnostmi a dvojgaráží. K obytnému prostoru vždy přiléhá prostorná krytá terasa. Části svažitých zahrad jsou upraveny do rovinatých teras. To umožňuje rozšířit využití pro zahradu případně k domu situovat bazén. Různé výškové úrovně zahrad jsou propojeny venkovními schodišti, případně mírným svahováním. Strmější svahy jsou stabilizovány volně loženými kamennými zídkami. 

druhý dvojdům, vizualizace, pohled severní

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU