Ve městech tvořených ulicemi bývalo vždy zvykem nároží zvýraznit. Nárožní objekt buď svoji výškou převyšoval své sousedy nebo nároží bylo plasticky, pomocí arkýře, či jiných prvků zvýrazněno. Urbanismus panelových sídlišť klasické pojetí města rozrušil. Namísto výrazného a lukrativního nárožního domu je na nároží situována jednopodlažní kotelna krčící se pod převýšenými prázdnými štítovými zdmi panelových domů.

Architektonické řešení nového domu
Výraz domu je ovlivněn výše nastíněnou ideou vytvořit výrazný nárožní dům. Dům nemůže růst do výšky, avšak fasády mohou být vytvořeny výrazově volněji v protikladu s přísným rastrem fasád sousedních panelových domů. Architektura domu vychází také z idey vytvořit u každého bytu prostornou pobytovou terasu. Hmota domu je díky těmto terasám v jednotlivých podlažích členěna, což opět napomáhá výrazově dům odlišit od sousedních panelových domů. Objekt je navržen celkově jako pětipodlažní s plochou střechou. Vychází z ekonomické uměřenosti celého projektu s ohledem na kapacitní možnosti místa. Vyvýšená hmota nové nástavby je navržena na části stávající kotelny. Část stávající střechy kotelny bude sloužit jako terasa pro byt v 1. nadzemním podlaží (dále jen NP). Objekt je navržen s ohledem na sousední panelový dům tak, aby negativně neovlivnil kvalitu bytů v sousedním domě. Dům nepředstupuje před okna stávajícího domu a nebude mít vliv na oslunění těchto oken a nebude omezen výhled ze stávajících sousedních bytů. Mimo stávající půdorys kotelny vybíhá pouze část schodišťového prostoru, a to do proluky mezi stávající objekty. Tímto řešením se uvolní prostor pro byty a společné plochy a částečně se využije jinak “ztracené” plochy mezi objekty.
vizualizace, pohled jižní
Funkční členění domu 
1. NP je rozděleno na dvě části: zhruba 50 % stávající plochy bude ponecháno pro potřeby majitele (sklad a serverovna), druhých 50 % bude využito jako společné vstupní a obslužné prostory bytů (závětří s uzavřenou nikou pro nádoby na odpad, vstupní zádveří se schodištěm, technické zázemí, sklad pro byt ve 4. a 5. NP a společná garáž se třemi parkovacími stáními).
2. NP obsahuje byt A s dispozicí 3 + kk, s terasou a skladem. 
3. NP obsahuje byt B s dispozicí 3 + kk, s terasou a skladem. 
4. a 5. NP obsahuje nadstandardní dvoupodlažní byt C s dispozicí 5 + kk, se dvěma terasami a dvěma koupelnami, sklad bytu je situován v 1. NP. 
Dispozice a situování bytů
Obytné místnosti bytů přiléhají k jihovýchodní, jihozápadní fasádě navrženého domu. Ložnice či dětské pokoje bytů A a B jsou situovány jihovýchodně. Obývací prostory jihozápadně. Prostorný mezonetový byt C se otevírá výhledu na všech fasádách navrženého domu. Terasy všech bytů vždy přiléhají k obytným prostorům s kuchyní a mohou se tak stát příhodným místem k pobytu obyvatel a jejich hostů..   
Vertikální komunikace 
Jednotlivá podlaží jsou propojena víceramenným schodištěm. Toto schodiště prostupuje vertikálně celý dům, avšak ve 4. a 5. NP je stavebně odděleno od společného domovního schodiště a slouží jako vnitřní schodiště bytu C. Schodiště je prosvětleno a větráno z prostoru proluky mezi objekty. Uprostřed schodiště je volný prostor umožňující dodatečnou montáž výtahu

vizualizace, pohled západní

Základní plošné a objemové ukazatele 
Zastavěná plocha: 219 m2 
Užitná plocha objektu: 692 m2
Obestavěný prostor nástavby kotelny: 1 910 m3 
Obestavěný prostor celkem: 2 905 m3 
Odhad investice 
nástavba stávající kotelny:  
stavební úpravy stávající kotelny:

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU