Parcela pro dům je dlouhá 40,0 m a široká 12,4 m. Na sousedních parcelách již stojí rodinné domy. Půdorysná šíře objektu byla limitována dodržením odstupových vzdáleností od sousedních objektů. Dům má půdorysné rozměry 6,4 m x 14,0 m a je navržen jako nepodsklepený, dvoupodlažní s obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Přístup k domu je z místní komunikace. Na pozemku je navržen sjezd z komunikace a dvě odstavná parkovací stání, z nichž je jedno kryté. Z odstavné parkovací plochy je pak přístup po chodníku k hlavnímu vstupu do domu. Před domem je navržen “zahradní domek” - skladovací uzavíratelná místnost. Ta není dispozičně propojena s domem, je propojena opticky skrze stříšku nad hlavním vstupem. Střecha skladu pak vystupuje nad odstavné stání a tvoří tak výše zmíněné krytí parkovacího místa. Celá tato část je navržena jako lehká dřevostavba. Střecha nad parkovacím stáním je vynesena a v ploše střechy ztužena ocelovou konstrukcí.

Vizualizace, pohled jihozápadní

Fasáda skladu a plot před domem jsou tvořeny dřevěnými laťkami. Dům je navržen jako zděný z vápenopískových cihel, strop 1. NP monolitický. Konstrukce šikmé střechy je tvořena lepenými hranoly, nadkrokevní izolací a krytinu tvoří falcovaný plech. Vápenopískové zdivo je doplněno vně o tepelnou izolaci. Vytápění domu zajišťuje tepelné čerpadlo.

Vizualizace, pohled severní

Dům je zasazen do svažité parcely. Výškově byl dům usazen tak, aby přístupový chodník od ulice k hlavnímu vstupu byl v co nemenším spádu, avšak terasa situovaná do zahrady nebyla vůči stávajícímu terénu "utopena". Pochozí dřevěná  plocha terasy se tak dostala zhruba 0,5 m pod úroveň stávajícího terénu. Výškový rozdíl kompenzuje navržená zídka z lomového kamene a dřevěné schodiště se třemi stupni. Nad terasou je navrženo lehké stínění pomocí plachty.

Vizualizace, pohled severovýchodní 

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU