Fotografie, pohled z ulice 

Dům je situován v zastavěném území města na rovinaté parcele. V době výstavby byly na sousedních parcelách již vybudovány dvoupodlažní rodinné domy - jeden se sedlovou střechou, druhý s plochou střechou. Sousední objekty jsou od ulice cloněny ploty, tůjemi, keři. Cílem návrhu bylo vytvořit moderně pojatou městskou vilu. V návrhu jsem počítal s doplněním uliční čáry avšak pojetí vstupního předprostoru jsem pojal vstřícněji a přívětivěji vzheldem k veřejnému prostoru ulice. Plot se stal součástí architektury domu, splývá s dvojgaráží a přechází v kryté závětří. Vstup do domu je umožněn přes volně přístupnou předzahradu domu. Stavbu definují dvě do sebe zaklesnuté hmoty - ty jsou kontrastně odlišeny použitím bílé fasády a dřevěného obkladu. Bílá fasáda je užitá na hlavní dvoupodlaží hmotě domu a dřevěný obklad je užit na jednopodlažní části (garáž a sklad). Tento obklad pak dotváří výše zmíněné prvky uliční fasády i zastřešenou pergolu v zahradní fasádě.  Dům byl koncipovaný jako nízkoenergetický. O vytápění se stará soustava tepelného čerpadla a dvou hlubinných vrtů. Objekt je vybaven rekuperační jednotkou. 

Fotografie, pohled z ulice 

Po provedení výkopových prací byla upravena únosnost základové spáry pomocí štěrku a štěrkopískového násypu. Na takto upraveném a po vrstvách hutněném podkladu byla provedena základová železobetonová deska. Zdivo z betonových tvárnic tloušťky 200 mm bylo zvoleno s ohledem na snahu minimalizovat výslednou tloušťku obvodové stěny po zateplení polystyrenem.  Zdivo je místně doplněno o ocelovou výzuž a v plné výšce prolito betonovou zálivkou. Spřažení ocelové výztuže se zkladovou deskou a stropními (též železobetonovými) deskami vytváří celkovou monolitickou konstrukci stavby.  
V rámci přípravy stavby byla zajištěna inženýrská činnost - získání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, projekt pro provedení stavby a technický dozor investora proveden ve spolupráci s 
B. H. engineering, s.r.o., Ing. Jiří Svoboda.

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU