Fasáda je tvořena dřevěnými latěmi.  Rodinný dům Vyškov
Dům je situován v zastavěném území města na rovinaté parcele. V době výstavby byly na sousedních parcelách již vybudovány dvoupodlažní rodinné domy - jeden se sedlovou střechou, druhý s plochou střechou. Sousední objekty jsou od ulice cloněny ploty, tůjemi, keři. Cílem návrhu bylo vytvořit moderně pojatou městskou vilu. V návrhu jsem počítal s doplněním uliční čáry avšak pojetí vstupního předprostoru jsem pojal přívětivěji k veřejnému prostoru ulice. Plot se stal součástí architektury domu, splývá s dvojgaráží a přechází v kryté závětří. Vstup do domu je umožněn přes volně přístupnou předzahradu domu. Stavbu definují dvě do sebe zaklesnuté hmoty - ty jsou kontrastně odlišeny použitím bílé fasády a dřevěného obkladu. Bílá fasáda je užitá na hlavní dvoupodlaží hmotě domu a dřevěný obklad je užit na jednopodlažní části (garáž a sklad). Tento obklad pak dotváří výše zmíněné prvky uliční fasády i zastřešenou pergolu v zahradní fasádě.  Dům byl koncipovaný jako nízkoenergetický. O vytápění a přípravu teplé vody se stará tepelné čerpadlo napojené na dva geotermální vrty. Objekt je vybaven rekuperační jednotkou. 
Dřevěný obklad na průčelí. Rodinný dům ve Vyškově vytápí dva geotermální vrty.
Po provedení výkopových prací byla upravena únosnost základové spáry pomocí štěrku a štěrkopískového násypu. Na takto upraveném a po vrstvách hutněném podkladu byla provedena základová železobetonová deska. Tvárnice Betong tloušťky 200 mm byly vybrány s ohledem na snahu minimalizovat výslednou tloušťku obvodové stěny po zateplení polystyrenem.  Zdivo je místně doplněno o ocelovou výztuž a v plné výšce prolito betonovou zálivkou. Spřažení ocelové výztuže se zkladovou deskou a stropními (též železobetonovými) deskami vytváří celkovou monolitickou konstrukci stavby.  
železobetonová základová deska
železobetonová základová deska
tvárnice Betong a bednění stropu
tvárnice Betong a bednění stropu
vyzděné druhé podlaží
vyzděné druhé podlaží
les stropních podpěr
les stropních podpěr
železobetonový monolitický světlík nad schodištěm
železobetonový monolitický světlík nad schodištěm
V rámci přípravy stavby byla zajištěna inženýrská činnost - získání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, projekt pro provedení stavby a technický dozor investora proveden ve spolupráci s 
B. H. engineering, s.r.o., Ing. Jiří Svoboda.

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU