Na parcele se nachází původní chalupa z 19. století. Jednopodlažní, nepodsklepená, zastřešená sedlovou střechou s neobytnou půdou. Za hlavním vstupem se nachází kuchyně s kachlovým sporákem. Skrze kuchyni je pak přístupná zadní světnice (komora) a hlavní světnice. Za zadní světnicí se nachází sklad. Tento prostor je oddělený, přístupný z venku. Po dobu více jak sto let své existence nebyly  na domě provedeny necitlivé a nevhodné stavební úpravy a tak si stavení uchovalo svůj původní ráz. Jsou zde původní výplně otvorů, (dřevěné vstupní dveře, dřevěná  dvojitá kastlová okna), původní konstrukce trámového stropu a původní dřevěné podlahy. Na domě byl vyměněn krov spolu s dosluhující střešní krytinou. Nová střecha zůstala sklonem i tvarově stejná jako původní. Pod krovem zůstal prostor neobytné půdy. 
U chalupy stojí původní stodola - jednoduchý jednoprostorový objekt přístupný vraty z přední a zadní (dvorní) strany. Kromě této stodoly se za chalupou nachází sklep. Zdi sklepu i klenba jsou vyskládány z kamene. Zastřešen je jednoduchým krovem a kryt pálenými taškami. Tento sklep je z větší části pod terénem - zasazen do prudce se zvedajícího terénu parcely za chalupou a stodolou. Chalupa, sklep a stodola v místě vytváří jedinečný, semknutý soubor původních staveb.

Chalupa je v územním plánu zanesena jako památka místního významu. Ačkoliv pro majitele takto označené stavby nevyplývají ze zákona žádné povinnosti týkající se stavebních úprav či rekonstrukce, bylo rozhodnuto zachovat chalupu v původním stavu.
Návrh chaty. Vesnické stavení s bílou fasádou a červenou pálenou taškou.
vizualizace, pohled severní
Záměrem investora bylo chalupu zachovat v původním stavu a v těsné blízkosti dostavět novou samostatnou bytovou jednotku dle dnešních standardů. Tím zaručit obyvatelnost nemovitosti celoročně.

Bylo rozhodnuto bylo navrhnout novou stavbu, která se nebude svojí architekturou a měřítkem vymykat stávajícím stavbám a spíše stávající objekty doplní. Místo pro nový objekt bylo zvoleno mezi stodolou a chalupou. Na místě staré dožité kůlny.
Vzhledem k malému stavebnímu prostoru a snahou pohledově nezastínit stávající chalupu je objekt navržen na malém půdorysu a tedy jako dvoupodlažní s obytným podkrovím.
Původní chalupa se sklepem pod terénem. .

fotografie, pohled na sklep 

Vesnické stavení. Chalupa s bílou vápennou omítkou.

vizualizace, pohled severovýchodní

První nadzemní podlaží obsahuje obytný prostor a samostatnou toaletu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází ložnice, sprchový kout a také samostatná toaleta. Obytný prostor a ložnice jsou propojeny volným prostorem ve výšce obou podlaží. Dominantou tohoto otevřeného prostoru je schodiště, interiér dále dotváří krbová kamna s kouřovodem.
Půdorys prvního podlaží chalupy.
Půdorys druhého podlaží chalupy.
Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu a podkladní vyztužené desce. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických cihel tloušťky 380 mm, vnitřní příčky tl. 115 mm jsou také z keramických cihel. stropní konstrukce nad 1. NP je tvořena železobetonovou deskou. Konstrukce střechy je uložena na ztužujícím věnci. Samotná konstrukce je tvořena soustavou krokví a kleštin. Na nosnou konstrukci střechy bude provedeno plošné bednění a  nadkrokevní tepelná izolace. Krytinu budou tvořit keramické tašky. Stejné jako na stávající chalupě a stodole.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení, konzultace a technické poradenství zajistil Ing. Jiří Svoboda, B.H. ATELIER s. r. o.

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU