Dům vznikl v proluce, na místě zbořeného domu v souvislé vesnické řadové zástavbě. Cílem bylo navrhnout dům, který zapadne do kontextu okolní historické zástavby, ale také bude definován soudobým pojetím řešení fasády. Toto řešení vychází z novodobých požadavků na bydlení, které souvisí též s odlišným stylem života na vesnici v 21. století. To vše se odrazilo v koncepci domu. Do ulice jsou situovány kromě pracovny užitkové místnosti (koupelny, wc, technické zázemí). Naopak do soukromé, a od ulice cloněné, zahrady jsou pak situovány pobytové místnosti, obývací prostor a kuchyně.  

vizualizace, pohled jihozápadní

V šířce proluky je dům navržen jako dvoupodlažní. Do zahrady z této dvoupodlažní hmoty vybíhá ve stopě bývalých hospodářských objektů jednopodlažní trakt s obývacím prostorem.  Půdorysně tak objekt reaguje na původní vesnické domy s obytnými místnostmi do ulice a hospodářským traktem situovaného podélně při hranici za obytným objektem. Dům je navržen se sedlovou střechou. Charakter klasicky řešeného domu s obytným 1. NP a neobytnou půdou se odráží ve snížení uliční římsy. Šikmá střecha se tak projeví v interiéru v prostorech toalet a koupelen situovaných do ulice. Ložnice a dětské pokoje jsou řešeny s ohledem na maximální možné využití, zachování vhodného vnitřního klimatu a výhledu - tedy bez střešních oken. Část sedlové střechy situované do zahrady (nad pokoji) má menší sklon a pokoje tak mají konstantní světlou výšku plného podlaží.

vizualizace, pohled západní

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU