Dům je umístěn na volné parcele mezi dvěma jednopodlažními domy se sedlovou střechou. Jedním z východisek pro design domu bylo zachování charakteru vesnické uliční čáry. Vznikl tak návrh domu se sedlovou střechou. Oproti sousedním domům je kvůli využití prostoru pod šikmou střechou navržena vyšší nadezdívka. Takové řešení umožnilo plnohodnotné využití prostorů pod šikmou střechou. Obytné místnosti pod střechou jsou situovány ke štítům. Ty jsou tak prosvětleny okny ve štítech. Řešení je v souladu s požadavky na tepelnou pohodu v podkroví a uchovává ráz starých šikmých střech bez střešních oken.

Vizualizace, pohled východní

Architektura vesnických domů byla vždy přímočará, vysoce funkčně založená, a též ve vřelém kontaktu s veřejným prostorem návsi, či jednotlivých ulic, což souviselo i s řešením fasád a situováním domů v parcelách. Navržený dům má do ulice pravidelně členěnou fasádu. Vstup je krytý skleněnou stříškou. Předzahrada mezi chodníkem a domem vymezuje desetimetrový poloveřejný prostor. Do předzahrady je situován sjezd z místní komunikace spojený s přístupovým chodníkem k domu. Plochy jsou dlážděné betonovou dlažbou. V předzahradě se také nachází stará původní ruční pumpa. (Zachování pumpy před domem se mi jevilo jako dobrý nápad.) Na čelní fasádu domu navazují ploty, které již fyzicky oddělují veřejný či poloveřejný prostor návsi a soukromý prostor majitelů.  

Vizualizace, pohled severní

Zahradní fasáda. oproti uliční fasádě je více volněji pojatá. Odpovídá soudobým požadavkům bydlení na propojení obytných místností domu se soukromými zahradami. Zvýrazněný vikýř v prostoru schodiště poskytuje potřebnou světlou výšku nad výstupem ze chodiště a skrz schodiště prosvětluje celý společný prostor chodeb.

 Vizualizace, pohled západní

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU